TERMENI SI CONDITII SERVICII CURIERAT


RED EAGLE CURIER accepta doar trimiteri postale ambalate si etichetate in mod corespunzator de catre expeditor. Prin predarea trimiterilor catre agentul RED EAGLE CURIER , expeditorul este de acord cu termenii si conditiile RED EAGLE CURIER , indiferent daca semneaza sau nu documentul de transport (AWB).

Expeditorul raspunde de corectitudinea datelor inscrise pe documentul de transport (AWB) cat si de ambalarea corecta si etichetarea coletelor. In cazul trimiterilor postale ambalate necorespunzator de catre expeditor, RED EAGLE CURIER nu raspunde de nici o eventuala deterioare a acestora pe timpul transportului. Trimiterile postale nu trebuie să contina:
- bunuri care, prin natura lor sau prin modul in care sunt ambalate, pot pricinui pagube persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau celorlalte bunuri;
- ambalaje ce prezinta inscriptii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, respectiv bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, daca se depun neambalate;
- bunuri al caror transport este interzis prin dispozitii legale, fie si numai pe o portiune de parcurs: arme, munitii, droguri, material exploziv/toxic/inflamabil;
- bunuri pentru care sunt stabilite conditii speciale de transport, prin dispozitii legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare: opere de arta, antichitati, aur, argint, pietre pretioase, produse perisabile, animale vii, etc.

RED EAGLE CURIER isi rezerva dreptul de a refuza preluarea trimiterilor postale ce contin bunurile descrise anterior, precum si trimiterile postale care nu respecta conditiile de ambalare RED EAGLE CURIER .
RED EAGLE CURIER isi rezerva dreptul de a refuza predarea catre destinatar a trimiterii postale in cazul in care expeditorul/destinatarul nu a platit integral tariful corespunzator.

Preluarea trimiterii postale se realizeaza prin personalul angajat la punctele de lucru RED EAGLE CURIER sau de la adresa indicata de expeditor prin curier:
Persoane fizice: trimiterile postale cu valoare declarata sau ramburs, se ridica cu intocmire packing list/ verificare continut. In packing list se vor mentiona urmatoarele: produsele din interior, seriile/codurile si valoarea produselor/ uzura marfii (bifa la produs nou/ produs second hand) pentru bunurile depuse deschise. Curierul RED EAGLE CURIER asista la completarea formularului, la ambalarea produselor si verifica daca produsele mentionate exista in colet. RED EAGLE CURIER nu isi asuma responsabilitatea veridicitatii informatiilor privind bunurile mentionate de catre expeditor in formularul: ”Specificatie de continut”.
Persoane juridice: trimiterile postale fara valoare declarata, cu valoare declarata sau ramburs se ridica sigilate. Predarea trimiterii postale se face la adresa indicata de expeditor, personal catre destinatar sau catre persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala. In momentul preluarii coletele se vor cantari, masura si greutatea ce se va lua in calcul va fi cea mai mare dintre greutatea fizica si cea volumetrica.
Formula de calcul pentru greutatea volumetrica este lungime x latime x inaltime/6000.

RED EAGLE CURIER nu va utiliza pe intreaga perioada in care se afla in detentia trimiterii postale, metode de manipulare a trimiterilor postale care prin activitatea angajatilor sai sau a factorilor externi pot altera, deteriora trimiterea postala ori continutul acesteia.
De asemenea RED EAGLE CURIER nu conditioneaza prestarea serviciilor postale de deschiderea trimiterii postale, nu va deschide trimiterea postala si nu va utiliza metode de manipulare care ar da posibilitatea oricarei persoane de a lua cunostinta de continutul trimiterii postale.
In cazul serviciului « Ramburs », RED EAGLE CURIER va prelua in schimbul trimiterii postale alt colet, plic, sau orice alt produs solicitat de expeditor si le va transmite ulterior acestuia in termen de 48 de ore din momentul livrarii.
« Confirmarea de Primire » (AWB scanat) – serviciul postal a carui particularitate consta in predarea catre expeditor a dovezii privind predarea trimiterii postale inregistrata, dovada ce se trimite pe e-mail la solicitarea in scris a expeditorului in termen de 48 de ore din momentul livrarii.
AWB-urile (Confirmarea de Primire) sunt pastrate in depozit timp de 6 luni de la emiterea comenzii de catre expeditor dupa care sunt distruse.
RED EAGLE CURIER va returna trimiterea postala clientului expeditor cu aplicarea unui tarif egal cu cel al AWB-ului de tur, daca trimiterea nu a putut fi predata destinatarului din urmatoarele motive:
- adresa destinatarului nu exista sau la acea adresa nu exista nicio constructie unde trimiterea postala sa poata fi predata;
- destinatarul/persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala, nu a fost gasita la adresa indicata, iar termenul de pastrare la punctul de contact deservit de personal a expirat;
- destinatarul sau persoana autorizata sa preia trimiterea postala a refuzat primirea.
In ipoteza prevazuta la punctul 2 dar si in oricare alt caz care nu se incadreaza intre cele trei mentionate mai sus RED EAGLE CURIER va notifica destinatarul despre existenta unei trimiteri postale, punctul de lucru de la care o poate ridica si va pastra trimiterea postala timp de 14 zile la punctul de lucru care urma sa faca livrarea.
Trimiterile postale care nu au fost predate destinatarului si nici returnate expeditorului vor fi pastrate timp de 6 luni in depozitul RED EAGLE CURIER din Bucuresti. Daca in acest timp expeditorul sau destinatarul nu au revendicat trimiterea postala, aceasta va trece fara vreo nicio notificare sau formalitate prealabila in proprietatea RED EAGLE CURIER . Pentru orice pastrare a trimiterii postale la dispozitia expeditorului sau destinatarului RED EAGLE CURIER va percepe un tarif de 1 leu/zi.
RED EAGLE CURIER garanteaza livrarea oricarei trimiteri postale in bune conditii si in deplina confidentialitate, oriunde pe teritoriul judetului Ilfov in termen mediu de 24 de ore si intr-un termen maxim de 36 de ore, exceptie de la regula fac zilele nelucratoare, sarbatorile legale, cazul de forta majora si cazul fortuit.
Pentru trimiteri postale de peste 3 m lungime sau de pana in 50 kg greutate – livrarea se va executa din sediile RED EAGLE CURIER . Termenul de livrare nu include zilele de weekend si sarbatorile legale.

RED EAGLE CURIER a stabilit un mecanism de solutionare a reclamatiilor simplu, transparent si accesibil, in special in ceea ce priveste pierderea, distrugerea partiala totala sau deteriorarea trimiterilor postale precum si nerespectarea conditiilor de calitate a serviciilor (termene de livrare etc,). Procedurile permit solutionarea echitabila si prompta a reclamatiilor precum si un sistem adecvat de rambursare sau compensare.
RED EAGLE CURIER nu este obligat sa ia in considerare o reclamatie decat in momentul in care s-a efectuat plata contravalorii serviciului postal prestat . Termenul de introducere a reclamatiei prealabile adresate furnizorului de servicii postale este de 30 zile si se calculeaza de la data depunerii trimiterii postale. Furnizorul de servicii postale are obligatia de a solutiona reclamatia prealabila in termen de 3 luni de la data introducerii acesteia. Expeditorul/destinatarul nemultumit de serviciile oferite, poate formula o reclamatie scrisa prin mail pe adresa: redeaglecurier@gmail.com, telefon 0733 175 999 sau o poate trimite in plic la adresa Str. Spl.Independentei,nr.273
Persoanele reclamante trebuie sa depuna/trimita la RED EAGLE CURIER toate documentele prin care isi intemeiaza pretentiile in vederea efectuarii unor analize corecte si complete (copie scrisoare de transport(AWB), PV de constatare, facturi doveditoare, ambalaj/produs pentru expertiza). Reclamatiile cu privire la deteriorare ambalaj, numar de colete ori greutatea acestora se fac la livrare si nu ulterior acesteia.
RED EAGLE CURIER confirma reclamantului primirea reclamatiei telefonic, prin mail daca reclamantul face publica adresa sa de mail si solicita acest lucru si prin completarea confirmarii de primire in cazul reclamatiei scrise si expediata in plic si raspunde in scris reclamantului prin mail sau adresa de raspuns in functie de modul cum a primit reclamatia si solicitarea reclamantului.
Solicitantul reclamatiei va fi despagubit in functie de tipul serviciului ales, cu valoare declarata sau nedeclarata in termen de 30 de zile de la data solutionarii favorabile a reclamatiei.
Daca reclamatia este intemeiata, despagubirea se acorda numerar daca solicitantul este persoana fizica si prin ordin de plata sau prin compensare daca solicitantul este persoana juridica. Reclamatia se va considera intemeiata daca potrivit intelegerii contractuale sau dispozitiilor legale RED EAGLE CURIER este obligat sa acorde despagubiri. RED EAGLE CURIER colecteaza si livreaza trimiterile prin mijloace proprii , colaboreaza cu alti furnizori de servicii postale dar raspunde solidar fata de clienti astfel: - In caz de disparitie, furt sau distrugere totala sau partiala a trimiterilor postale care fac obiectul unui serviciu cu valoare nedeclarata RED EAGLE CURIER acorda o despagubire de 50 Ron pentru un colet, indiferent de greutate;
- In caz de disparitie, furt sau distrugere totala a trimiterilor postale care fac obiectul unui serviciu cu valoare declarata RED EAGLE CURIER acorda o despagubire cu intreaga valoare declarata, daca clientul plateste o taxa suplimentara de 1% din valoarea declarata in avans.
- In cazul in care clientul plateste taxa suplimentara de 1%, este despagubit conform valorii declarate si trimiterea postala despagubita integral intra in custodia RED EAGLE CURIER .
In caz de disparitie, furt sau distrugere partiala a trimiterilor postale care fac obiectul unui serviciu cu valoare declarata, daca clientul a platit taxa suplimentara de 1% din valoarea declarata RED EAGLE CURIER acorda o despagubire egala cu valoarea corespunzatoare partii lipsa, distrusa sau deteriorata dovedita. Pentru cazurile mai sus mentionate, in afara despagubirilor prevazute mai sus se restituie si tarifele incasate la depunerea trimiterii.
In urmatoarele cazuri RED EAGLE CURIER este exonerat de raspundere :
- Paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului;
- Paguba s-a produs ca urmare a faptei unei terte persoane pentru care RED EAGLE CURIER nu este chemat potrivit legii sa raspunda;
- Trimiterea a fost primita fara obiectii de catre destinatar, cu exceptia reclamatiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totala ori partiala a continutului trimiterii postale ;
- Paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forta majora sau a cazului fortuit; in acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate cu exceptia tarifului de asigurare.

RED EAGLE CURIER este furnizor de servicii de curierat Express si garanteaza livrarea trimiterilor postale interne intr-un termen, dupa cum urmeaza:
Preturi Curierat Express Bucuresti si Ilfov:
• Preluare si livrare in Zona 1 Bucuresti - 90 minute - 16 Ron;
• Preluare si livrare in Zona 2 Bucuresti -150 minute – 32 Ron;

Preturi Curierat Normal Bucuresti si Ilfov:
• Preluare si livrare in Zona 1 Bucuresti - 150 minute – 12 Ron;
• Preluare si livrare in Zona 2 Bucuresti - 210 minute – 24 Ron;

Preturi Curierat Economic Bucuresti si Ilfov:
• Preluare si livrare in Zona 1 Bucuresti -240 minute – 9 Ron;
• Preluare si livrare in Zona 2 Bucuresti -360 minute – 18 Ron;

Preturi Curierat la 24 de ore Bucuresti si Ilfov:
• Preluare si livrare in Zona 1 Bucuresti - 24 de ore – 6 Ron;
• Preluare si livrare in Zona 2 Bucuresti - 24 de ore –12 Ron;

Preturi Curierat Multimail Bucuresti :
• 10-100 (plicuri) livrarea in Zona 1 Bucuresti-48 h – 3 Ron;
• Confirmare electronica;
• livrare in Zona 2 Bucuresti- 48 h –6 Ron;

In cazul in care RED EAGLE CURIER depaseste termenii de mai sus din motive imputabile acorda expedierea gratuita a trimiterii postale intarziate sau acorda o alta trimitere postala gratuita.